• 1247Bis QL1A, P. An Phú Đông, Q. 12, TP. HCM
  • thaodongphuong@yahoo.com.vn
  • 0903.341.711 C.Thủy (Phó TGĐ) - 0984.448.337 A.Hiếu (Phụ Trách Xưởng)
ĐÔNG PHƯƠNG
Thi Công Sơn Đường

Thi Công Sơn Đường

Các nhà thầu xây dựng giao thông, các công ty sản xuất bột giặt, chất tẩy rửa, thực phẩm,... Ngoài ra Công ty còn tham gia vào các gói thầu dự án quan trọng về giao thông như: QL1, QL2, QL6, đường Hồ Chí Minh,... Không những cung cấp sản phẩm cho thị trường trong nước

24-06-2016
Lắp Đặt Thi Công Giải Phân Cách Cầu Nguyễn Văn Cừ

Lắp Đặt Thi Công Giải Phân Cách Cầu Nguyễn Văn Cừ

Không riêng các điểm trông giữ xe tư nhân thu vượt khung cá biệt từ 10 đến 15 lần, các cơ quan Nhà nước cũng thu ít nhất là gấp đôi so với quy định cũ trong khi mức phí mới Hà Nội vừa điều chỉnh chỉ tăng gấp rưỡi.

20-06-2016
Thi công sơn đường đại lộ đông tây

Thi công sơn đường đại lộ đông tây

Các nhà thầu xây dựng giao thông, các công ty sản xuất bột giặt, chất tẩy rửa, thực phẩm,... Ngoài ra Công ty còn tham gia vào các gói thầu dự án quan trọng về giao thông như: QL1, QL2, QL6, đường Hồ Chí Minh,... Không những cung cấp sản phẩm cho thị trường trong nước

24-06-2016
Thi Công Lắp Đặt Biển Báo

Thi Công Lắp Đặt Biển Báo

Các nhà thầu xây dựng giao thông, các công ty sản xuất bột giặt, chất tẩy rửa, thực phẩm,... Ngoài ra Công ty còn tham gia vào các gói thầu dự án quan trọng về giao thông như: QL1, QL2, QL6, đường Hồ Chí Minh,... Không những cung cấp sản phẩm cho thị trường trong nước

24-06-2016
Lắp Đặt Thi Công Cổng Long Môn Đại Lộ Đông Tây

Lắp Đặt Thi Công Cổng Long Môn Đại Lộ Đông Tây

Các nhà thầu xây dựng giao thông, các công ty sản xuất bột giặt, chất tẩy rửa, thực phẩm,... Ngoài ra Công ty còn tham gia vào các gói thầu dự án quan trọng về giao thông như: QL1, QL2, QL6, đường Hồ Chí Minh,... Không những cung cấp sản phẩm cho thị trường trong nước

24-06-2016
Thi công sơn đường hầm thủ thiêm

Thi công sơn đường hầm thủ thiêm

Các nhà thầu xây dựng giao thông, các công ty sản xuất bột giặt, chất tẩy rửa, thực phẩm,... Ngoài ra Công ty còn tham gia vào các gói thầu dự án quan trọng về giao thông như: QL1, QL2, QL6, đường Hồ Chí Minh,... Không những cung cấp sản phẩm cho thị trường trong nước

24-06-2016
Gia công lắp đặt cổng long môn biển báo

Gia công lắp đặt cổng long môn biển báo

Các nhà thầu xây dựng giao thông, các công ty sản xuất bột giặt, chất tẩy rửa, thực phẩm,... Ngoài ra Công ty còn tham gia vào các gói thầu dự án quan trọng về giao thông như: QL1, QL2, QL6, đường Hồ Chí Minh,... Không những cung cấp sản phẩm cho thị trường trong nước

24-06-2016
Gọi
Hỗ Trợ Khách Hàng 24/7 Hỗ Trợ Khách Hàng 24/7
0903.341.711 C.Thủy (Phó TGĐ)
0984.448.337 A.Hiếu (Phụ Trách Xưởng)